A History Of VietNam In Pictures - Lý Thánh Tông And Đại Việt (Hardcover)

148.000₫ 185.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 100 sản phẩm

Tác giả: Edited by Trần Bạch Đằng; Text by Phan An; Pictures by Nguyễn Trung Tín; Coloured by Nguyễn Thùy Linh; Translated by Mai Barry and Patrick Barry

Ngày xuất bản: 07 - 2023

Kích thước: 19 x 24 cm

Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Hình thức bìa: Hardcover

Số trang: 80

A History Of VietNam In Pictures

 Lý Thánh Tông And Đại Việt (Hardcover)

Emperor Lý Thái Tổ laid the foundation for the Lý Dynasty. His grandson Emperor Lý Thánh Tông brought about the greatest achievements of this dynasty.

At his coronation Emperor Lý Thánh Tông renamed the country Đại Việt. This name was used for the next 750 years throughout the Lý, Trần, Lê, Mạc and Tây Sơn dynasties.

Like his father and grandfather, Lý Thánh Tông was an exceptional man, excelling in both academia and martial arts. Lý was known for being a kind and just ruler in the history of Việt Nam. He led by example and was well loved by his people. His reign was relatively peaceful. The country was respected by the northern neighbour and feared by the southern one. 

Lý Thánh Tông was truly the founding father of the glorious Đại Việt. He built Văn Miếu - the first university of Việt Nam. He fought the Song (1060). He pacified the Champa (1069). The Champa king conceded three châu (regions) to Đại Việt.

[...]

Dựng nên nhà Lý là vua Lý Thái Tổ và làm rạng danh nhà Lý chính là vua Lý Thánh Tông. Khi vừa lên ngôi, vua Lý Thánh Tông cho đổi quốc hiệu là Đại Việt. Quốc hiệu này được sử dụng trong khoảng 750 năm, trải từ qua các vương triều Lý, Trần, Lê, Mạc và Tây Sơn. Lý Thánh Tông là người văn võ song toàn, ông nổi tiếng là một minh quân có nhiều đức độ trong lịch sử Việt Nam. Người dùng đức cai trị nên được trăm họ mến phục, ít có việc giặc giã nhưng vẫn khiến cho phương Bắc kiếng nể, phương Nam kinh sợ. Ông xứng đáng là người mở đầu cho quốc hiệu Đại Việt hiển hách

zalo