Khoa học xã hội

- 20%
Sách Einstein Và Heisenberg - Những Người Đặt Nền Tảng Cho Vật Lý Hiện Đại -  Konrad Kleinknecht
- 14%
Sách Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành - Quốc Hội
- 20%
Sách Kỹ Thuật Sửa Chữa Xe Máy Cơ Bản - Trí Cường

Kỹ Thuật Sửa Chữa Xe Máy Cơ Bản - Trí Cường

Chỉ còn 200 sản phẩm
135.000₫
168.000₫
Sách Nhân Học Đại Cương - Khoa Nhân Học

Nhân Học Đại Cương

Chỉ còn 100 sản phẩm
170.000₫
- 15%
Sách Phương pháp phân tích nội dung truyền thông - Lý luận và thực tiễn - TS. Dương Thị Thu Hương
- 20%
Sách Cẩm Nang Về Thừa Kế Và 26 Tình Huống Thực Tế - Luật sư Nguyễn Thành Trung
- 15%
Sách Cẩm Nang Công Tác Hòa Giải Ở Cơ Sở - Luật Gia Trương Ngọc Liêu
- 10%
Sách Luật Thi Hành Án Hình Sự (Hiện Hành) - Quốc Hội 

Luật Thi Hành Án Hình Sự (Hiện Hành) - Quốc Hội 

Chỉ còn 200 sản phẩm
72.900₫
81.000₫
- 20%
Sách Luật Tố Tụng Hành Chính (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019) Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành - Quốc Hội
- 20%
Sách Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019, 2020, 2022, 2023) của tác giả Quốc Hội
- 20%
Sách Thu Hồi Có Hiệu Quả Tài Sản Liên Quan Đến Tội Phạm Tham Nhũng, Kinh Tế Trong Bối Cảnh Mới (Sách chuyên khảo) - TS. LS. Lương Khải Ân
- 9%
Sách Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2023) - Quốc hội
- 20%
Sách Hoạt động công chứng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn - TS.CCV. Ninh Thị Hiền
- 10%
Sách (Ấn Bản Đặc Biệt) Nhập Môn Xã Hội Học Tôn Giáo - Tiến Sĩ Dương Ngọc Dũng
- 15%
Sách Nạn nhân học – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn - TS. Trần Quang Tiệp
zalo