A History Of VietNam In Pictures - The Collapse Of Lê Sơ (Hardcover)

148.000₫ 185.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 100 sản phẩm

Tác giả: Edited by Trần Bạch Đằng; Text by Phan An; Pictures by Nguyễn Trung Tín; Coloured by Nguyễn Thùy Linh; Translated by Mai Barry and Patrick Barry

Ngày xuất bản:  07 - 2023

Kích thước:  19 x 24 cm

Nhà xuất bản:  NXB Trẻ

Hình thức bìa:  Hardcover

Số trang:  80

A History Of VietNam In Pictures

The Collapse Of Lê Sơ (Hardcover)

 

 

 

zalo