Biểu Tượng Và Không Gian Kiến Trúc - Đô Thị - PGS.TS. Lê Thanh Sơn

77.000₫
Trạng thái: Còn hàng

Tác giả: PGS.TS. Lê Thanh Sơn

Hình thức: Bìa mềm, 17 x 24 cm, 132 trang

Nhà xuất bản: NXB Xây Dựng, 2023

Biểu Tượng Và Không Gian Kiến Trúc - Đô Thị - PGS.TS. Lê Thanh Sơn

Cuốn “Biểu Tượng Và Không Gian Kiến Trúc - Đô Thị” được biên soạn bởi PGS.TS.KTS Lê Thanh Sơn, Trưởng khoa Kiến trúc nội thất- trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh. Cuốn sách không nhằm giải quyết toàn bộ những vấn đề quan yếu trong định hướng thiết kế kiến trúc và đô thị hiện nay là hướng về truyền thống mà nội dung chủ yếu là giới thiệu một phương thức tiếp cận vấn đề, để soi rọi những hướng đi hướng tới việc đề cao và kế thừa các giá trị của văn hóa và kiến trúc truyền thống, từ đó có thái độ tiếp cận cần thiết trong việc giải quyết mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại của kiến trúc Việt Nam hiện nay.

Cuốn sách giúp bạn đọc có bước khởi đầu trong việc hình thành những luận đề khoa học cho việc giải quyết mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại; giữa hình thức và nội dung trong sáng tạo và giảng dạy kiến trúc; giữa kiến trúc và đô thị học với những ngành khoa học xã hội nhân văn khác... Thực hiện mục tiêu này, tác giả đã cố gắng phác họa một trong những yếu tố tiêu biểu của không gian kiến trúc, đó là yếu tố biểu tượng trong không gian kiến trúc - đô thị, trong yêu cầu hướng đến những triển vọng vận dụng vào trong kiến trúc hiện đại.

zalo