Lịch Sử Văn Minh Thế Giới - Phần VIII (4 tập): Thời đại Louis XIV - Will & Ariel Durant

680.000₫ 850.000₫
Trạng thái: Còn hàng

Tác giả: Will & Ariel Durant

Biên dịch: Bùi Xuân Linh

Hình thức: bìa cứng, 14 x 22cm, 2000 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Khoa Học Xã Hội, 2022

Bộ Sách Lịch Sử Văn Minh Thế Giới - Phần VIII (4 tập): Thời đại Louis XIV - Will & Ariel Durant

Tiếp tục cuộc hành trình khám phá lại lịch sử văn minh nhân loại qua bộ sách của Ông Bà Will và Ariel Durant, chúng tôi xin giới thiệu Phần VIII với nhan đề THỜI ĐẠI LOUIS XIV.

Bối cảnh là Châu Âu. Thời gian là từ Hiệp ước Westfalen (1648) cho đến cái chết của Louis XIV, người mà triều đại (1643-1715) đã thống trị thời đại này và tên của ông được đặt cho giai đoạn ấy.

Đề tài tràn ngập Phần VIII là cuộc đấu tranh giữa đức tin và lý trí. Đức tin thống trị trong thời kỳ này, nhưng lý trí đang tìm ra những tiếng nói mới nơi Hobbes, Locke, Newton, Bayle, Fontenelle và Spinoza. Tuy nhiên, tác giả cũng đã thể hiện tinh thần vô tư, rộng rãi và thông cảm đối với những người bảo vệ đức tin như Pascal, Bossuet, Fenelon, Berkeley, Malebranche và Leibniz.

Bên cạnh đấy, THỜI ĐẠI LOUIS XIV còn giới thiệu và phân tích những sự kiện nổi bật của lịch sử châu Âu trong thời kỳ này: sự thống trị và bành trướng về quân sự, chính trị, và nhất là văn hóa của nước Pháp; những tiến bộ của chế độ đại nghị với cuộc Cách mạng Vinh quang ở Anh, cùng một cuộc cách mạng khác trên lĩnh vực kinh tế diễn ra đồng thời đã giúp cho thương mại, công nghiệp, và tài chính chinh phục lại Nghị viện, và đưa quyền lực của Anh quốc lan tỏa khắp các châu lục, từng bước thiết lập nên một đế quốc rộng lớn nhất lịch sử nhân loại; sự suy tàn của hai đế chế hùng mạnh nhất thời đại - Đế quốc La Mã Thần thánh và Tây Ban Nha; và công cuộc Tây phương hóa, hiện đại hóa của Pyotr Đại đế ở nước Nga.

Tất cả được trình bày một cách hấp dẫn dưới ngòi bút của một sử gia uyên bác, với những nhận định sâu sắc của người đồng thời cũng là một triết gia giàu tinh thần nhân bản.

Phần VIII của Bộ sách: Thời đại Louis XIV được chia thành bốn Tập sách:

Tập 1: Thời hoàng kim của nước Pháp (thuộc Phần VIII: Thời đại Louis XIV - Bộ sách Lịch sử văn minh thế giới gồm 11 phần)

Tập 2: Văn minh Anh quốc (thuộc Phần VIII: Thời đại Louis XIV - Bộ sách Lịch sử văn minh thế giới gồm 11 phần)

Tập 3: Cuộc phiêu lưu trí thức (thuộc Phần VIII: Thời đại Louis XIV - Bộ sách Lịch sử văn minh thế giới gồm 11 phần)

Tập 4: Vùng ngoại vi và nước Pháp chống lại châu Âu (thuộc Phần VIII: Thời đại Louis XIV - Bộ sách Lịch sử văn minh thế giới gồm 11 phần)

zalo