Chiến Dịch Quảng Bá - TS. Nguyễn Thị Minh Hiền

123.250₫ 145.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 79 sản phẩm

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Hiền

Hình thức: bìa mềm, 14x20 (cm), 210 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Thông tin và Truyền thông, 2023

Chiến Dịch Quảng Bá - TS. Nguyễn Thị Minh Hiền

Hoạt động quảng bá của các tổ chức phát triển theo hướng vừa chuyên môn hóa vừa tích hợp theo các nguyên tắc đạo đức và chuẩn mực thực hành nghề chuyên nghiệp. Trong chiến dịch quảng bá, các hoạt động quảng cáo, quan hệ công chúng, marketing trực tiếp v.v. được triển khai đồng bộ và hỗ trợ lẫn nhau. 

zalo