Chiến dịch quảng bá  - TS Nguyến Thị Minh Hiền

123.250₫ 145.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 11 sản phẩm

NXB: NXB Thông tin và Truyền thông

Tác giả:TS Nguyến Thị Minh Hiền (Học viện báo chí và tuyên truyền)

Kích thước: 14x20 (cm)

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 210

Chiến dịch quảng bá  - TS Nguyến Thị Minh Hiền

Hoạt động quảng bá của các tổ chức phát triển theo hướng vừa chuyên môn hóa vừa tích hợp theo các nguyên tắc đạo đức và chuẩn mực thực hành nghề chuyên nghiệp. Trong chiến dịch quảng bá, các hoạt động quảng cáo, quan hệ công chúng, marketing trực tiếp v.v. được triển khai đồng bộ và hỗ trợ lẫn nhau. 

 

:

zalo