Combo 3 Cuốn Tổng Tập Văn Học Dân Gian Nam Bộ - Tập 3: Vè Nam Bộ

599.200₫ 749.000₫
Trạng thái: Còn hàng

Tác giả: Huỳnh Ngọc Trảng, Phạm Thiếu Hương

Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 1500 trang

Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2023

Combo 3 Cuốn Tổng Tập Văn Học Dân Gian Nam Bộ - Tập 3: Vè Nam Bộ

 • Vè kể vật, kể việc

 • Vè lao động sản xuất và sinh hoạt

Tập III của bộ sách Tổng tập văn học Dân gian Nam bộ là sưu tập các bài vè gồm nhiều loại khác nhau vốn đã từng lưu hành ở vùng đất mới phương Nam.

1. Nội dung của tập III này là trước hết dựa vào sách Vè Nam Bộ (NXB Tổng hợp Đồng Nai xuất bản, năm 1998, tái bản 2006) và các bài vè khác nằm trong các sưu tập Văn học dân gian các địa phương ở Nam bộ đã được xuất bản.

2. Các văn bản được chọn từ các sưu tập vè đã công bố được giữ nguyên bản, trừ một số trường hợp thấy cần phải chỉnh lý để có được một văn bản hoàn bị về mặt ngôn từ và nội dung mà bạn đọc ngày nay có thể tiếp nhận được. Tất cả những bài về sưu tập được phân làm 5 loại và 1 phụ lục:

 • I. Vè kể vật, kể việc

 • II. Vè lao động và sinh hoạt

 • III. Vè giáo huấn - phê phán thói hư tật xấu và tệ nạn xã hội

 • IV. Vè kể về thực trạng xã hội phong kiến thuộc địa

 • V. Vè yêu nước chống thực dân đế quốc

PHỤ LỤC

 • I. Thơ rơi

 • II. Nói thơ Bạc Liêu

 • III. Nơi thơ trong Hát sắc bùa Phú Lễ

 • IV. Một số thể loại tự sự khác.

Để hoàn thành sưu tập Vè Nam Bộ này, ngoài các sưu tập vè đã công bố, chúng tôi còn nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp ở các địa phương. Nhân đây chúng tôi xin gởi lời tri ân sâu sắc.

Kho tàng Vè Nam Bộ rất phong phú về số lượng và đề tài chúng có mặt ở hầu khắp các làng thôn, do đó, sưu tập vè này hẳn chỉ là một phần ít ỏi. Đó là thiếu sót mà khả năng thực tế của chúng tôi không thể vượt qua được.

Rất mong được bạn đọc thông cảm.

Nhóm biên soạn

zalo