Điểm Mù Thành Kiến - Mahzarin R Banaji, Anthony G

94.400₫ 118.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 80 sản phẩm

Tác giả: Mahzarin R Banaji, Anthony G

Dịch Giả: Thế Anh

Hình thức: bìa mềm, 304 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Hồng Đức, 2023

Điểm Mù Thành Kiến - Mahzarin R Banaji, Anthony G

Tôi biết mình nghĩ gì.
Tôi có thể đánh giá người khác công bằng và chính xác.
Bạn có thấy mình trong nhận định trên? Nếu có thì xin chúc mừng, gần như tất cả chúng ta đều như thế! Hai nhà tâm lý học hàng đầu Mahzarin R. Banaji và Anthony G. Greenwald đã chứng minh điều đó khi họ phát hiện ra những thành kiến ngầm mà chúng ta mang theo từ những trải nghiệm trong cuộc sống thường ngày về thái độ, tuổi tác, giới tính, chủng tộc, tôn giáo, tầng lớp xã hội, v.v...
“Điểm mù” là ẩn dụ của tác giả về những thành kiến ngầm, qua đó mời gọi bạn nhìn nhận mức độ nhận thức của mình về các nhóm xã hội, vốn là tiền đề hình thành nên trạng thái “thích” và “không thích”.

zalo