Đổi Tên Giặc Lái Mỹ Thành Nhân Viên Quân Sự Hoa Kỳ (Ký Sự Chiến Tranh) - Phạm Thanh

102.850₫ 121.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 50 sản phẩm

Tác giả: Phạm Thanh

Hình thức: bìa mềm, 20.5cm x 14.5cm, 216 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023

Đổi Tên Giặc Lái Mỹ Thành Nhân Viên Quân Sự Hoa Kỳ (Ký Sự Chiến Tranh) - Phạm Thanh

Cuốn sách góp phần lưu lại một số sự kiện lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của quân và dân ta, trong đó có sự kiện 12 ngày đêm khói lửa Hà Nội đánh trả cuộc công kích của đế quốc Mỹ và trao trả các phi công Mỹ bị bắn rơi và sống đầu năm 1973.

Cuốn sách Đổi tên giặc Mỹ thành nhân viên quân sự Hoa Kỳ gồm ba phần:

  • Phần I: Hà Nội – tọa độ lửa

  • Phần II: Đường Trường Sơn huyền thoại

  • Phần III: Tuyến lửa Khu 4 anh hùng

zalo