Enneagram - Thuật Đọc Vị - Hiểu Tính Cách, Đắc Nhân Tâm - Hoàng Tuấn Hoa

71.200₫ 89.000₫
Trạng thái: Còn hàng

Tác giả: Hoàng Tuấn Hoa

Dịch giả: Thanh Lam

Hình thức: Bìa mềm, 13 x 19 cm, 218 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Thế Giới, 2023

Enneagram - Thuật Đọc Vị - Hiểu Tính Cách, Đắc Nhân Tâm - Hoàng Tuấn Hoa

Dale Carnegie từng nói: “Sự thành công của một người có 85% là dựa vào quan hệ, còn lại 15% là dựa vào chuyên môn”. Như vậy, có thể thấy mối quan hệ có vai trò quan trọng đối với một người.

Muốn tạo dựng được những mối quan hệ chất lượng, con người cần phải hội tụ ba yếu tố là khôn ngoan, nhân từ và dũng cảm. Các yếu tố này chỉ có thể hình thành nếu chúng ta biết cách đọc vị nội tâm, thấu hiểu nhân tâm và tích hợp ưu điểm của đối phương. Để đọc vị một con người, tính cách là yếu tố then chốt, và Enneagram là một nhân tố hữu ích để giải mã vấn đề này.

Enneagram là bộ môn nghiên cứu tính cách con người có nguồn gốc từ Hy Lạp, được áp dụng trong nhiều chương trình đào tạo nước ngoài. Ennea là số 9, biểu thị cho chín nhóm tính cách của con người, bao gồm: người cầu toàn, người giúp đỡ, người tham vọng, người cá tính, người lý trí, người trung thành, người nhiệt tình, người thách thức, người ôn hòa. Những nhóm tính cách này bao hàm những đặc trưng về trí tuệ, cảm xúc và hành vi của chúng ta.

Với Enneagram - Thuật Đọc Vị - Hiểu Tính Cách, Đắc Nhân Tâm, độc giả sẽ tìm thấy mối liên hệ giữa các con số biểu hiện cho từng loại tích cách, từ đó hiểu rõ về cá tính, điểm mạnh, điểm yếu của người khác và chính mình, nhằm khai thác toàn bộ tiềm năng của bản thân cũng như tận dụng sự hiểu biết để duy trì các mối quan hệ xã hội.

zalo