Sách - Hack Não - Thủ Thuật Tâm Lý Hành Vi

135.200₫ 169.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 100 sản phẩm

Tác giả: Lara Honos-Webb. PhD

Dịch giả: Ngọc Minh;

Ngày xuất bản: 07 - 2023

Kích thước: 13 x 20.5 cm

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Hình thức bìa: Bìa mềm

Số trang: 220

Sách - Hack Não - Thủ Thuật Tâm Lý Hành Vi

Cuộc sống hiện đại đòi hỏi rất nhiều ở bộ não của chúng ta. Chúng ta cần luôn ngăn nắp, quản lý thời gian một cách khôn ngoan và đưa ra những quyết định quan trọng. Những kỹ năng thiết yếu này - được gọi là chức năng điều hành - ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống, từ cách chúng ta hoạt động tại nơi làm việc và ở nhà cho đến cách chúng ta quản lý căng thẳng.

Được viết bởi nhà tâm lý học lâm sàng -

Cuộc sống hiện đại đòi hỏi rất nhiều ở bộ não của chúng ta. Chúng ta cần luôn ngăn nắp, quản lý thời gian một cách khôn ngoan và đưa ra những quyết định quan trọng. Những kỹ năng thiết yếu này - được gọi là chức năng điều hành - ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống, từ cách chúng ta hoạt động tại nơi làm việc và ở nhà cho đến cách chúng ta quản lý căng thẳng.

Được viết bởi nhà tâm lý học lâm sàng - Tiến sĩ Lara Honos-Webb, HACK NÃO - THỦ THUẬT TÂM LÝ HÀNH VI đưa ra những hướng dẫn và chiến lược mạnh mẽ giúp bạn làm việc thông minh hơn, cảm thấy tốt hơn và đạt được nhiều mục tiêu hơn. Cuốn sách sẽ giúp bạn:

 • Học cách quản lý thời gian tối ưu
 • Rèn luyện kỹ năng tư duy linh hoạt
 • Kiểm soát cảm xúc và đưa ra quyết định hiệu quả
 • Nâng cao hiệu suất công việc
 • Tạo dựng thành công vững bền

Bằng cách sử dụng các chiến lược thay đổi cuộc sống đã được chứng minh trong cuốn sách, bất kỳ ai cũng có thể nâng cao đáng kể các kỹ năng điều hành của mình. Cuốn sách sẽ thay đổi cách bạn làm việc, cách sống để ngay cả những người đã từng phải vật lộn với chức năng điều hành trong quá khứ cũng có thể chuyển đổi từ trạng thái bị kiểm soát bởi bộ não của họ thành kiểm soát được nó.

Tiến sĩ Lara Honos-Webb, HACK NÃO - THỦ THUẬT TÂM LÝ HÀNH VI đưa ra những hướng dẫn và chiến lược mạnh mẽ giúp bạn làm việc thông minh hơn, cảm thấy tốt hơn và đạt được nhiều mục tiêu hơn. Cuốn sách sẽ giúp bạn:

 • Học cách quản lý thời

  Cuộc sống hiện đại đòi hỏi rất nhiều ở bộ não của chúng ta. Chúng ta cần luôn ngăn nắp, quản lý thời gian một cách khôn ngoan và đưa ra những quyết định quan trọng. Những kỹ năng thiết yếu này - được gọi là chức năng điều hành - ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống, từ cách chúng ta hoạt động tại nơi làm việc và ở nhà cho đến cách chúng ta quản lý căng thẳng.

  Được viết bởi nhà tâm lý học lâm sàng - Tiến sĩ Lara Honos-Webb, HACK NÃO - THỦ THUẬT TÂM LÝ HÀNH VI đưa ra những hướng dẫn và chiến lược mạnh mẽ giúp bạn làm việc thông minh hơn, cảm thấy tốt hơn và đạt được nhiều mục tiêu hơn. Cuốn sách sẽ giúp bạn:

 • Học cách quản lý thời gian tối ưu
 • Rèn luyện kỹ năng tư duy linh hoạt
 • Kiểm soát cảm xúc và đưa ra quyết định hiệu quả
 • Nâng cao hiệu suất công việc
 • Tạo dựng thành công vững bền
 • Bằng cách sử dụng các chiến lược thay đổi cuộc sống đã được chứng minh trong cuốn sách, bất kỳ ai cũng có thể nâng cao đáng kể các kỹ năng điều hành của mình. Cuốn sách sẽ thay đổi cách bạn làm việc, cách sống để ngay cả những người đã từng phải vật lộn với chức năng điều hành trong quá khứ cũng có thể chuyển đổi từ trạng thái bị kiểm soát bởi bộ não của họ thành kiểm soát được nó.

  gian tối ưu
 • Rèn luyện kỹ năng tư duy linh hoạt
 • Kiểm soát cảm xúc và đưa ra quyết định hiệu quả
 • Nâng cao hiệu suất công việc
 • Tạo dựng thành công vững bền

Bằng cách sử dụng các chiến lược thay đổi cuộc sống đã được chứng minh trong cuốn sách, bất kỳ ai cũng có thể nâng cao đáng kể các kỹ năng điều hành của mình. Cuốn sách sẽ thay đổi cách bạn làm việc, cách sống để ngay cả những người đã từng phải vật lộn với chức năng điều hành trong quá khứ cũng có thể chuyển đổi từ trạng thái bị kiểm soát bởi bộ não của họ thành kiểm soát được nó.

zalo