Hiểu Và Quản Lý Tổ Chức Công - Sergio Fernandez Deanna Malatesta

266.000₫ 313.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 50 sản phẩm

Tác giả: Sergio Fernandez Deanna Malatesta

Dịch giả: Nguyễn Đăng Núi, Lê Thị Thu Hương, Lê Thị Việt Trinh

Hình thức: bìa mềm, 13cm x 16cm, 783 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023

Hiểu Và Quản Lý Tổ Chức Công - Sergio Fernandez Deanna Malatesta

Tổ chức công có vai trò rất quan trọng. Tất cả các quốc gia đều phải đối mặt với các quyết định về vai trò của tổ chức công trong xã hội. Mỗi quốc gia tuân theo một mô hình tổ chức, nỗ lực sắp xếp và cải cách để cải thiện hiệu quả hoạt động, quản lý của tổ chức công. Đại dịch Covid-19 đã gây nên tình trạng lây nhiễm lan rộng làm hàng triệu người chết và làm gián đoạn hoạt động bình thường của các quốc gia trên thế giới. Lãnh đạo các quốc gia bị ảnh hưởng bởi đại dịch đã dựa vào con người và tổ chức thuộc khu vực công để ứng phó với đại dịch. Những nỗ lực kiểm soát và chiến thắng đại dịch lý giải đặc điểm quan trọng của tổ chức công, cung cấp các dịch vụ công và hàng hóa công cộng bị ảnh hưởng nặng nề bởi bối cảnh .c.h.í..n.h t.r.ị, thực hiện chức năng dưới sự bảo trợ của .c.h.í.n.h. qu.y.ề.n.

zalo