Kỹ Thuật Tuyên Truyền Trong Thế Chiến - Harold D. Lasswell

216.000₫ 240.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 47 sản phẩm

Tác giả: Harold D. Lasswell

Dịch giả: Thảo Minh - Lê Ái: hiệu đính

Hình thức: bìa mềm, 16 x 24 cm, 252 trang

Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng, 2023

Kỹ Thuật Tuyên Truyền Trong Thế Chiến - Harold D. Lasswell

Cuốn sách được viết bởi nhà nghiên cứu chính trị người Mỹ Harold D. Lasswell, người đồng thời cũng là một nhà lý thuyết truyền thông hàng đầu của thế kỷ 20. Ông được xem là học giả tiên phong trong việc đưa ra quy trình phân tích nội dung truyền thông đại chúng.

Kỹ thuật tuyên truyền trong thế chiến của Harold D. Lasswell tập trung vào việc phân tích định lượng và định tính nội dung tuyên truyền được các bên sử dụng trong hai thế chiến. Từ đó, ông đưa ra một số kết luận nổi bật, giúp người đọc hiểu rõ hơn chính sách tuyên truyền ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống xuyên suốt thời chiến cũng như kết quả trực tiếp trên chiến trường như thế nào. Ngoài phân tích chuyên môn, Harold D. Lasswell còn sử dụng những phân tích liên ngành từ xã hội, lịch sử, tâm lý… nhằm lý giải cho sự ra đời cũng như thành bại của từng chính sách. Qua công trình nghiên cứu của Harold D. Lasswell, bạn đọc có thể tìm thấy những khuôn mẫu cũng như mô hình sơ khai sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành lên nền tảng truyền thông hiện đại.

Về tác giả

Tác giả Harold D. Lasswell từng có thời gian làm việc trong bộ phận Thử nghiệm Nghiên cứu Truyền thông Thời chiến tại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, nắm giữ vị trí chủ tịch Hiệp hội Khoa học Chính trị Hoa Kỳ giảng dạy Luật tại Đại học Yale. Ông cũng là tác giả của mô hình truyền thông Lasswell.

Mục lục

I. CÁI NHÌN SƠ BỘ

II. TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN

III. TỘI LỖI CHIẾN TRANH & MỤC ĐÍCH PHÁT ĐỘNG CHIẾN TRANH

IV. ĐẠO SATAN

V. ẢO TƯỞNG CHIẾN THẮNG

VI. GÌN GIỮ TÌNH BẰNG HỮU

VII. HẠ KHÍ THẾ KẺ THÙ

VIII. BỘ NGUYÊN TẮC & PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN

IX. KẾT QUẢ CỦA TUYÊN TRUYỀN

BẢNG TRA CỨU THEO VẦN

zalo