Luật Dân Sự Trong Bối Cảnh Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 (Sách chuyên khảo)

110.500₫ 130.000₫
Trạng thái: Hết hàng
Luật Dân Sự Trong Bối Cảnh Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 (Sách chuyên khảo) Cuốn sách là công trình nghiên cứu chuyên sâu và có hệ thống về Luật Dân sự trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0. Công trình không...

Luật Dân Sự Trong Bối Cảnh Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0

(Sách chuyên khảo)

Cuốn sách là công trình nghiên cứu chuyên sâu và có hệ thống về Luật Dân sự trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0. Công trình không những có ý nghĩa về mặt lý luận về mặt lý luận, mà còn cần thiết đối với thực tiễn xây dựng pháp luật và thực hiện luật dân sự; đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy Luật Dân sự.

zalo