Lược sử lập hiến Trung Quốc từ 1949 đến nay - Trần Thị Hoa

108.000₫ 120.000₫
Trạng thái: Còn hàng

Tác giả: Trần Thị Hoa

Hình thức: bìa mềm, 16 x 24 cm, 360 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Tri Thức, 2022

Lược sử lập hiến Trung Quốc từ 1949 đến nay - Trần Thị Hoa 

Cuốn sách bạn đang cầm trên tay là cuốn "Lược sử lập hiến Trung Quốc từ 1949 đến nay" do tác giả Trần Thị Hoa (chủ biên), giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội và các đồng nghiệp biên soạn. Cuốn sách kết cấu cơ bản gồm 2 phần chính:

          Phần 1: Lịch sử lập hiến Trung Quốc từ 1949 đến nay

          Phần 2: Các bản hiến pháp của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (dịch)

          Ở phần 1, Cuốn sách giúp các độc giả thấy được những nét khái quát về lịch sử lập hiến của Trung Quốc từ cuối thế kỉ XIX đến khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. Đặc biệt, cuốn sách tập trung nghiên cứu sâu sắc hơn về hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản, ý nghĩa lịch sử của các bản hiến pháp được nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ban hành từ khi thành lập 1-10-1949 đến nay (Cương lĩnh chung 1949, Hiến pháp 1954, 1975, 1978, 1982 và các lần sửa đổi). Trong phần 2, các tác giả đã rất công phu khi dịch toàn văn các bản hiến pháp đó. Qua các bản hiến pháp của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, bạn đọc sẽ cảm nhận được những bước thăng trầm trong lịch sử nói chung cũng như lịch sử lập hiến nói riêng của quốc gia đông dân nhất thế giới và có tiềm năng kinh tế lớn thứ hai thế giới chỉ sau Hoa Kỳ.

          Với nguồn kinh phí hạn chế và thời gian nghiên cứu không dài, công trình nghiên cứu này chắc chắn còn những hạn chế nhất định. Nhóm tác giả mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các độc giả và các nhà nghiên cứu để việc tái bản lần sau có chất lượng cao hơn.

                                                Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2022

                                                Người giới thiệu: GS-TS. Thái Vĩnh Thắn

Nguyên trưởng khoa PL Hành chính - Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội.

zalo