Nhân Quyền Của Của Ngươi Việt (Từ Bộ Luật Hồng Đức Đến Bộ Luật Gia Long) - Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hòa

144.000₫ 180.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 200 sản phẩm

Tác giả: Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hòa

Hình thức: bìa mềm, 16x24cm, 399 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Tổng Hợp TPHCM, 2023

Nhân Quyền Của Của Ngươi Việt (Từ Bộ Luật Hồng Đức Đến Bộ Luật Gia Long) - Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hòa

Dựa theo tiêu chuẩn quyền con người vốn là giá trị quý giá nhất của chung nhân loại - qua đó có thể đánh giá trình độ phát triển của mỗi dân tộc, chúng ta tự hào Bộ luật Hồng Đức như bộ luật nhân quyền đầu tiên của người Việt mà vị vua thứ tư của triều đại Hậu Lê (1428 - 1789) là vua Lê Thánh Tông (1442 - 1497, trị vì: 1460 - 1497) đã dày công tổng hợp, sáng tạo nên. Vua Lê Thánh Tông xứng danh một chiến sĩ tiên phong vĩ đại của phong trào quốc tế vì quyền con người ở khu vực Đông Nam châu Á lúc bấy giờ, dù vào thế kỷ XV, khái niệm về nhân quyền chưa xuất hiện. Sau đó, nhà Nguyễn (1802 - 1945) đã tiếp tục kế thừa, phát triển bộ luật ấy thông qua Hoàng Việt luật lệ (Bộ luật Gia Long) - bộ luật cơ bản của triều Nguyễn do vua Gia Long - vị vua khai sáng triều Nguyễn quan tâm, trực tiếp chỉ đạo thực hiện và ban hành năm 1815.

Chúng ta có quyền tự hào về truyền thống nhân quyền lâu đời của dân tộc Việt Nam.

zalo