Những Lá Thư Thời Chiến Việt Nam (Tuyển Tập) - Đặng Vương Hưng

144.500₫ 170.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 49 sản phẩm

Tác giả: Đặng Vương Hưng

Hình thức: bìa mềm, 20.5cm x 14.5cm, 400 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023

Những Lá Thư Thời Chiến Việt Nam (Tuyển Tập) - Đặng Vương Hưng

Cuốn sách ghi tạc và hiện hiện chân thực một thế hệ thanh niên hào hoa ra trận, mang trong mình tình yêu Tổ quốc, yêu quê hương, yêu gia đình mãnh liệt; một lòng tin tuyệt đối vào Đảng, vào Bác Hồ; một ý chí chiến đấu cao, sự sẵn sàng hy sinh, dân hiến tuổi thanh xuân.

Hầu hết những người có thư in trong bộ sách này là các chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thời kháng chiến chống đế Quốc Mỹ (và cả kháng chiến chống thực dân Pháp) gửi cho thân nhân của các anh và ngược lại. Ngoài ra, bộ sách này còn có cả thư của những người lính thuộc ”phía bên kia”.

zalo