Ô Nhiễm Không Khí: Cần Làm Gì Để Bảo Vệ Mình - Géraldine LE NIR, Juliette Laurent, Marie Lan NGUYEN LEROY

55.200₫ 69.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 100 sản phẩm

Tác giả: Géraldine LE NIR, Juliette Laurent, Marie Lan NGUYEN LEROY

Hình thức: bìa mềm, 15 x 20 cm

Nhà xuất bản: NXB Dân Trí, 2023

Ô Nhiễm Không Khí: Cần Làm Gì Để Bảo Vệ Mình - Géraldine LE NIR, Juliette Laurent, Marie Lan NGUYEN LEROY

Ô nhiễm không khí tại khu vực Đông Nam Á vẫn ở mức nguy hiểm. Mỗi năm trên toàn thế giới có 7 triệu người chết do ô nhiễm không khí. Chất lượng không khí kém gây hậu quả trực tiếp lên mỗi cá nhân, dẫn đến các bệnh về đường hô hấp và ung thư.

Những tổn thất nặng nề về con người và kinh tế do ô nhiễm môi trường đòi hỏi phải có hành động mãnh mẽ để ưu tiên vấn đề kiểm soát ô nhiễm không khí trong các chính sách công. Khuyến nghị trong cuốn sách này nhằm mục đích chia sẻ các phương pháp thiết thực nhất và thúc đẩy hành động bảo vệ người dân khỏi ô nhiễm không khí, trong đó bao gồm cả hành động cá nhân và tập thể.

zalo