Phóng viên hạng II - Tài liệu Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp

168.000₫ 210.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 100 sản phẩm

Nhà xuất bản: NXB Thông tin và Truyền thông  

 Tác giả : Trường Đào tạo,Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

 Kích thước : 16x24 (cm)

Loại bìa : Bìa mềm

Số trang : 674

Phóng viên hạng II - Tài liệu Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp

“Phóng viên hạng II - Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp”. Cuốn sách đã được các Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sỹ và các chuyên gia có kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy, nghiên cứu về lĩnh vực báo chí, xuất bản; có kinh nghiệm chuyên môn thực tế tại các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, các tòa soạn báo, nhà xuất bản, đài phát thanh - truyền hình… tham gia biên soạn.  Cuốn sách được biên soạn với mục tiêu củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức cơ bản; bồi dưỡng và rèn luyện các kiến thức nghề nghiệp chuyên ngành và nâng cao ý thức, thái độ, đạo đức đúng đắn trong hoạt động nghề nghiệp; tạo một bước căn bản nâng cao về chất cho hoạt động bồi dưỡng, phát triển năng lực làm việc của Phóng viên hạng III lên Phóng viên hạng II. Nội dung cuốn sách gồm 2 phần, cụ thể: - Phần I: Kiến thức chung, bao gồm 6 chuyên đề; - Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành, bao gồm 13 chuyên đề.

zalo