Thiết Kế Logic Số - TS. Đặng Hoài Bắc, TS. Nguyễn Ngọc Minh

102.000₫ 120.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 80 sản phẩm

Tác giả: TS. Đặng Hoài Bắc, TS. Nguyễn Ngọc Minh

Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 464 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Thông TIn Truyền Thông, 2023

 

Thiết Kế Logic Số - TS. Đặng Hoài Bắc, TS. Nguyễn Ngọc Minh

Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về việc thiết kế mạch số từ việc làm quen với các cấu kiện logic khả trình cho tới việc mô phỏng thiết kế trên các phần mềm chuyên dụng và ứng dụng vào công việc.

Cuốn sách gồm 5 chương và 4 phụ lục:

Chương 1: Giới thiệu chung về thiết kế hệ thống số

Chương 2: Cấu kiện logic khả trình (PLD)

Chương 3: Căn bản về ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL

Chương 4: Phương pháp thiết kế logic dùng VHDL

Chương 5: Thiết kế các hệ thống số ứng dụng dùng VHDL

Phụ lục I: Quy ước về đặt tên trong VHDL

Phụ lục II: Cấu trúc lệnh cơ bản của VHDL

Phụ lục III: Giới thiệu CPLD/FPGA của Xilinx

Phụ lục IV: Hướng dẫn phần mềm ISE của Xilinx

zalo