Thông Tấn Báo Chí - Lý Thuyết Và Kỹ Năng - Nhiều Tác Giả

55.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 5 sản phẩm

Tác giả: Nhiều Tác giả

Hình thức: bìa mềm

Nhà Xuất Bản: NXB Thông Tin và Truyền Thông, 2023

Thông Tấn Báo Chí - Lý Thuyết Và Kỹ Năng - Nhiều Tác Giả

Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ những vấn đề lý thuyết về thông tấn báo chí, làm rõ các khái niệm, đặc điểm, cấu trúc các thể loại tác phẩm báo chí như: Tin, phỏng vấn, bài thông tấn, phóng sự điều tra.

Từ việc tập hợp, phân tích các ví dụ tiêu biểu trong thực tiễn hoạt động báo chí của Việt Nam cũng như thế giới, cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản, dễ hiểu nhất về các thể loại thông tấn báo chí. Trên cơ sở đó, người đọc có thể nắm bắt nhanh chóng những lý thuyết cơ bản và có thể tự thực hành, rèn luyện kỹ năng viết các thể loại đó. Mỗi chương của cuốn sách đều được kết cấu từ việc làm rõ khái niệm, đặc điểm, kết cấu các thể loại thông tấn báo chí. Tiếp theo là chỉ ra các phương pháp cơ bản để viết các thể loại đó và cuối cùng là đưa ra các bài tập thực hành, rèn luyện kỹ năng.

Chủ đề các ví dụ, dẫn chứng đều tập trung trong lĩnh vực báo chí đối ngoại và báo chí quốc tế, trực tiếp liên quan đến những nội dung của công tác thông tin đối ngoại.

zalo