Tìm Hiểu Văn Hóa Hàn Quốc - Nguyễn Trường Tân

71.400₫ 84.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 49 sản phẩm

Tác giả: Nguyễn Trường Tân

Hình thức: bìa mềm, 168 trang

Nhà xuất bản: NXB Hà Nội, 2023

Tìm Hiểu Văn Hóa Hàn Quốc - Nguyễn Trường Tân

Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc luôn ẩn chứa rất nhiều “mã số" thuộc nhiều lĩnh vực trong suốt quá trình lập quốc cho đến tận hôm nay. Muốn nghiên cứu, tìm hiểu sâu và đầy đủ về quốc gia, dân tộc đó, chắc chắn vấn đề đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm là “giải mã” về nền văn hóa. Để góp phần vào việc cung cấp những thông tin cần thiết về đất nước và con người Hàn Quốc, chúng tôi xin giới thiệu cuốn “Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc". Cuốn sách gồm ba phần.

  • Phần thứ nhất: "Khái quát chung về đất nước Hàn Quốc", giới thiệu tóm tắt về đất nước, con người, lịch sử, chính trị, kinh

  • tế và xã hội.

  • Phần thứ hai: "Lịch sử văn hóa Hàn Quốc", giới thiệu sự phát triển của văn hóa qua từng giai đoạn lịch sử.

  • Phần thứ ba: "Đời sống văn hóa Hàn Quốc", giới thiệu những tôn giáo, tín ngưỡng dân gian, phong tục tập quán, lễ hội, ẩm thực, văn học nghệ thuật, thể thao, du lịch v.v...

Dưới góc độ văn hóa, cuốn sách là một công trình có nội dung phong phú, đa dạng, cụ thể và sinh động. Hy vọng “Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc" sẽ là một cuốn sách hữu ích, cung cấp nhiều thông tin có giá trị trong việc tìm hiểu về các dân tộc, quốc gia trên thế giới hiện nay.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

NGƯỜI BIÊN SOẠN

zalo