Tìm Hiểu Văn Hóa Mỹ - Nguyễn Mai Chi

68.000₫ 80.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 49 sản phẩm

Tác giả: Nguyễn Mai Chi

Hình thức: Bìa mềm, 160 trang

Nhà xuất bản: NXB Hà Nội, 2023

Tìm Hiểu Văn Hóa Mỹ - Nguyễn Mai Chi

Với 9,8 triệu km2 và hơn 331 triệu người, Mỹ là quốc gia lớn thứ 3 về tổng diện tích cũng như đứng thứ 3 về quy mô dân số. Nước Mỹ không có sắc tộc chính thống hay đại diện mà hoàn toàn là quốc gia của người nhập cư, đây là quốc gia đa dạng chủng tộc và văn hóa nhất trên thế giới do kết quả của những cuộc di dân đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên toàn cầu.

Nói đến văn hóa chung của đa số người Mỹ là có ý nói đến "văn hóa đại chúng Mỹ". Đó là một nền văn hóa Tây phương phần lớn là sự đúc kết từ những truyền thống của các di dân từ Tây Âu, bắt đầu là các dân định cư người Hà Lan, người Anh, Đức Ireland và Scotland đã xây dựng nên xã hội Mỹ như ngày nay. Tuy nhiên số lượng các dân tộc và quốc gia ở Mỹ rất nhiều và mỗi thành phố thì tỉ lệ đó lại chia ra khác nhau mà trong đó những người di dân và con cháu của họ vẫn giữ các đặc tính văn hóa riêng biệt của mình. Một số truyền thống của người bản thổ Mỹ và nhiều đặc điểm văn hóa của người nô lệ Tây Phi châu được hấp thụ vào đại chúng người Mỹ. Xã hội Mỹ đa sắc tộc được thành lập trên hiến pháp có chủ trương chống lại đàn áp, bóc lột, bóp nghẹt tiềm năng phát triển của con người. Sự năng động là một đặc trưng của người Mỹ, họ luôn có nhu cầu hành động để đạt mục đích. Chính nhu cầu này tạo ra tinh thần hướng tới tương lai, lạc quan, uyển chuyển và không ngừng vận động.

Dù cho có sự đa dạng về văn hóa ở Mỹ nhưng Mỹ vẫn có một bản sắc văn hóa riêng mà có thể bạn chưa trải qua chỉ cho tới khi nào bạn đến Mỹ. Điều đó không thể nói hết được qua phim ảnh, hàng tiêu dùng hay những mặt nào đó mà bạn đã biết. Ngoài người Mỹ bản địa đã từng sống trên lục địa này, dân số Mỹ được xây dựng dựa trên nhập cư từ các nước khác.. Do đó, Mỹ là một trong những quốc gia đa dạng văn hóa nhất trên thế giới. Gần như mọi khu vực trên thế giới đã ảnh hưởng đến nền văn hóa Mỹ, đặc biệt là người Anh đã có mặt trên đất nước này từ đầu những năm 1600. Văn hóa Mỹ cũng đã được định hình bởi nền văn hóa của người Mỹ bản địa, người Mỹ Latinh, người châu Phi và người châu Á.

Mỹ đôi khi được miêu tả là “melting pot" - nồi lẩu, trong đó các nền văn hóa khác nhau đã góp phần làm nên "hương vị" khác biệt và đặc trưng của văn hóa Mỹ. Ví dụ, ở Mỹ, các cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha có thể giữ được ngôn ngữ của họ và các truyền thống văn hóa khác, nhưng được hòa nhập vào cộng đồng đô thị và chấp nhận cách sống của người Mỹ theo nhiều cách khác. Khu vực Đông Bắc, Nam, Trung Tây, Đông Nam và Tây của Mỹ đều có truyền thống và phong tục riêng biệt. Đây là một tổng quan ngắn về văn hóa của Mỹ. Ngày nay văn hóa Mỹ ảnh hưởng rất nhiều đến thế giới. Thuật ngữ văn hóa phương Tây thường nói đến các nền văn hóa của Mỹ và châu Âu.

Về kết cấu, cuốn sách gồm ba phần: 1) Khái quát về nước Mỹ - thiên nhiên, con người, lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học - kỹ thuật; 2) Lịch sử văn hóa - nguồn gốc và những đặc trưng cơ bản của văn hóa Mỹ; 3) Đời sống văn hóa - tôn giáo tín ngưỡng, phong tục - lối sống, lễ hội, trang phục, ẩm thực, văn học, nghệ thuật, thể thao, các khu du lịch.

Khi biên soạn TÌM HIỂU VĂN HÓA MỸ, dù chúng tôi đã cố gắng bao quát những thông tin có được, song do khả năng có hạn, nên cuốn sách hẳn còn nhiều thiếu sót, vậy rất mong được sự thông cảm và lượng thứ của bạn đọc.

NGƯỜI BIÊN SOẠN

zalo