Tranh Chấp Biển Đông - Pháp Lý Và Thực Tiễn - TS. Trần Công Trục (Chủ biên)

153.850₫ 181.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 50 sản phẩm

Tác giả: TS. Trần Công Trục (Chủ biên)

Hình thức: bìa mềm, 24cm x 16cm, 320 trang

Nhà Xuất  Bản: NXB Sự thật, 2023

Tranh Chấp Biển Đông - Pháp Lý Và Thực Tiễn - TS. Trần Công Trục (Chủ biên)

Cuốn sách là tài liệu hữu ích đưa các thông tin pháp lý về tranh chấp trên Biển Đông tới đông đảo bạn đọc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, thực hiện thành công chính sách, pháp luật của Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông.

Cuốn sách gồm 4 chương:

  • Chương I. Tranh chấp quốc tế

  • Chương II. Các loại tranh chấp trong Biển Đông dưới góc độ pháp lý;

  • Chương III. Các bất đồng, tranh chấp trong Biển Đông;

  • Chương IV. Nhận diện những thông tin, nhận thức và luận điểm sai trái đang tồn tại.

zalo