Vấn Vương Hương Vị Bánh Quê - Trần Minh Thương

72.000₫ 90.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 80 sản phẩm

Tác giả: Trần Minh Thương

Hình thức: Bìa mềm, 14.5 x 20.5 cm, 208 trang

Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2023

Vấn Vương Hương Vị Bánh Quê - Trần Minh Thương

Một trong những dấu ấn văn hóa vừa thể hiện nét đẹp ứng xử của người bình dân miền Tây Nam Bộ vừa thể hiện sự phong phú của sản vật vùng đất này chính là nghệ thuật ẩm thực. Cụ thể hơn là các món quà quê như bánh, chè đã theo chân người xa xứ đến đây và tồn tại đến tận hôm nay. Người bình dân vừa chế biến món ăn theo những đặc điểm truyền thống vừa thể hiện sự sáng tạo sao cho phù hợp với những gì thiên nhiên ban tặng.

Từ thực tế cuộc sống của gia đình, làng xóm cũng như những điều thu thập được trong đời sống sinh hoạt của bà con qua những chuyến đi điền dã, chúng tôi xin có đôi dòng tản mạn ghi nhận lại những món bánh, chè vừa quen thuộc vừa hấp dẫn này.

Thông tin tác giả

Trần Minh Thương

Bút danh: Thạch Ba Xuyên. Hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam (2009)

Đã xuất bản:

  • Chuyện ăn uống của người bình dân Sóc Trăng, nhìn từ góc độ văn hóa dân gian, Nxb. Khoa học Xã hội, 2015.

  • Trò chơi dân gian Sóc Trăng, Nxb. Văn hóa dân tộc, 2016.

  • Hương sắc miền Tây (in chung), Nxb. Văn hóa - Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2018.

  • Ăn Tết chơi Tết miền Tây, Nxb. Văn hóa - Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2020.

  • Phong tục miệt Nam Sông Hậu, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2020.

  • Chuyện trong nhà ngoài xóm miệt Hậu giang, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2022.

zalo