Vang Vọng Lời Nước Non (12 Tập) - Hồ Chí Minh

548.250₫ 645.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 49 sản phẩm

Tác giả: Hồ Chí Minh

Hình thức: Boxet bô hộp - bìa mềm, 13x19 (cm), 

Nhà Xuất Bản: NXB Thông Tin và Truyền Thông, 2023

Vang Vọng Lời Nước Non (12 Tập) - Hồ Chí Minh

Bộ sách "Vang Vọng Lời Nước Non" thể hiện sinh động những nội dung căn cốt nhất, cốt lõi, cái hồn của minh triết  Hồ Chí Minh, tư tưởng cực kỳ sâu sắc, cô đọng, phong phú và dễ tiếp cận, cũng như những phẩm chất vô cùng cao quý ,mà bình dị của nhân cách một con người vĩ đại- Chủ tịch Hồ Chí Minh 


Tập 1 - Tôi hiến cả đời cho đời tôi cho dân tộc tôi
Tập 2 - Dân tộc Việt Nam là một - Nước Việt Nam  là một
Tập 3 - Đảng cần phải mạnh hơn bao giờ hết
Tập 4 - Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân
Tập 5 - Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của Nhân dân
Tập 6 - Thang thuốc hay nhất là : Thiết thực phê bình và tự phê bình
Tập 7 - Còn sống thì còn phải học
Tập 8 - Văn hóa soi đường cho quốc dân đi
Tập 9 - Đại đoàn kết là một lực lượng tất thắng
Tập 10 - Trung với Đảng - hiếu với Dân
Tập 11 - Ngoại giao hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc
Tập 12 - Tôi để lại muôn vàn tình thân yêu

zalo