Vì một nền văn hóa dân tộc, hiện đại (Mấy vấn đề cấp thiết trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa con người nước ta hiện nay)

100.000₫ 125.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 98 sản phẩm

 Nhà xuất bản: NXB Thông tin và Truyền thông  

 Tác giả: GS.TS.NGND. Trần Văn Bính

 Kích thước : 14x20 (cm)  

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 220 

Vì một nền văn hóa dân tộc, hiện đại (Mấy vấn đề cấp thiết trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa con người nước ta hiện nay)

Cuốn sách chọn lọc các bài nghiên cứu của tác giả về các vấn đề cấp thiết trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong thời đai mới; gắn liền việc học tập các tư tưởng đi trước thời đại của những bậc vĩ nhân Các Mác, Ăngghen, Hồ Chí Minh với việc giải quyết những vấn đề cơ bản, cấp thiết về con người, văn hóa ở Việt nam hiện nay có ý nghĩa thiết thực, to lớn trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam hội nhập quốc tế nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.  Mỗi bài viết trong tác phẩm là một sự tìm tòi, là trăn trở và suy ngẫm của tác giả về những vấn đề nóng bỏng, mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc trong đời sống chính trị, văn hóa của đất nước hôm nay. Với cách diễn đạt chặt chẽ, logic, dễ hiểu, đặc biệt, tác giả luôn lồng ghép vào các vấn đề lý thuyết thực tế cuộc sống Việt Nam hiện nay, cuốn sách là một tài liệu hữu ích, có giá trị về mặt lý luận trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về các vấn đề khoa học và xã hội nói chung.

zalo