Vua Hàm Nghi - Hồi Ức Con Đường El Biar (Bìa Cứng) - Gérard Chapuis

272.000₫ 320.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 50 sản phẩm

Tác giả: Gérard Chapuis

Dịch giả: Nhiều dịch giả

Hình thức: Bìa cứng, 364 trang

Nhà xuất bản: NXB Thuận Hóa, 2023

Vua Hàm Nghi - Hồi Ức Con Đường El Biar (Bìa Cứng) - Gérard Chapuis

Kể về cuộc sống và hoạt động nghệ thuật của vua Hàm Nghi ở Algérie, từ lúc bị đưa đi đày đến lúc mất, tác giả đã dày công sưu tầm tranh của nhà vua cũng như tìm kiếm những thông tin trong các nguồn thư tịch, tư liệu, sách, báo Pháp có liên quan đến vua Hàm Nghi để viết nên ấn phẩm này.

zalo