6000 Từ Vựng Chuyên Ngành Du Lịch Khách Sạn Nhà Hàng - Anh Việt Hàn - ThS. Lê Huy Khoa, ThS. Võ Thụy Nhật Minh

160.000₫ 200.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 150 sản phẩm

Tác giả: ThS. Lê Huy Khoa, ThS. Võ Thụy Nhật Minh

Hình thức: Bìa mềm, 14 x 21 cm, 512 trang

Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2023

zalo