Bản Sắc Văn Hóa Vùng Ở Việt Nam - GS.TS. Ngô Đức Thịnh

134.400₫ 168.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 0 sản phẩm

Tác giả: GS.TS. Ngô Đức Thịnh

Hình thức: Bìa mềm, 13.5 x 20.5 cm, 136 trang

Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn, 2023

Bản Sắc Văn Hóa Vùng Ở Việt Nam - GS.TS. Ngô Đức Thịnh

Văn hóa vùng hình thành trên cơ sở giao lưu, giao tiếp lâu đời giữa các dân tộc có sự tương đồng về kinh tế, xã hội, cùng sinh sống trong một vùng địa lý nhất định, văn hóa vùng đóng vai trò như là bước trung gian, như cái cầu nối, để từ văn hóa tộc người, thai nghén và hình thành văn hóa quốc gia; và ngược lại, từ văn hóa quốc gia, tác động trở lại các xu hướng phát triển của văn hóa tộc người, văn hóa vùng.

zalo