Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Thẩm Phán, Kiểm Sát Viên, Luật Sư (Tái bản lần 3)

314.500₫ 370.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 80 sản phẩm

Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Hải - ThS. Châu Thanh Quyền (Đồng chủ biên)

Hình thức: bìa mềm, 24cm x 16cm, 824 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023

Sách Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Thẩm Phán, Kiểm Sát Viên, Luật Sư (Tái bản lần 3)

Cuốn sách gồm hai phần chính về dân sự và tố tụng dân sự, trong mỗi phần tác giả đưa ra những câu hỏi, những tình huống liên quan đến một số lĩnh vực thường phát sinh tranh chấp và cách giải quyết cụ thể trên cơ sở các quy định của Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành; các nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, các giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ của Ngành Tòa án.

Sách Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Thẩm Phán, Kiểm Sát Viên, Luật Sư (Tái bản lần 3)

zalo