Chất Ngọc Võ Văn Kiêt - Nguyễn Chiến Thắng

132.000₫ 165.000₫
Trạng thái: Còn hàng

Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng

Hình thức: Bìa mềm, 18 x 24 cm, 216 trang

Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2022

Chất Ngọc Võ Văn Kiêt - Nguyễn Chiến Thắng

Từ cuối những năm 70 thế kỷ 20, khi nước ta lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội, trên cơ sở tổng kết thực tiễn và những kinh nghiệm sáng tạo của nhân dân, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương đổi mới từng phần. Tuy vậy, những nhược điểm của mô hình kinh tế lúc đó chưa được khắc phục, trong quá trình thực hiện, chúng ta lại phạm sai lầm nên khủng hoảng kinh tế diễn ra, gây tác động xấu đến tình hình nước ta.

Cuối năm 1986, tại Đại hội VI, với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, Đảng ta đã nghiêm khắc kiểm điểm sự lãnh đạo của mình, khẳng định những mặt làm được, phân tích những sai lầm, khuyết điểm, đề ra đường lối đổi mới toàn diện, mở ra bước ngoặt trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Đồng chí Võ Văn Kiệt là một trong những người đi tiên phong trong công cuộc đổi mới. Trên cương vị của mình, ông đã nghiên cứu, tìm tòi và đưa ra nhiều chính sách có đột phá như xóa bỏ chỉ tiêu pháp lệnh, trao quyền tự chủ kinh doanh cho xí nghiệp quốc doanh; thực hiện thương mại hóa tư liệu sản xuất, cho phép các doanh nghiệp lớn, cả trung ương và địa phương được trực tiếp xuất nhập khẩu, chấm dứt tình trạng hai giá; xóa bỏ chế độ thu mua nghĩa vụ áp đặt với nông dân, bãi bỏ ngăn sông cấm chợ, thực hiện tự do lưu thông hàng hóa trong cả nước… chuyển dần từ nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường, đưa đời sống kinh tế đất nước dần vào thế ổn định.

Nói có sách, mách có chứng: “Nói có sách” là có chương trình, kế hoạch, văn bản, chỉ thị, nghị định, quyết định, tổng kết đánh giá. “Mách có chứng” là đánh giá của các nhà khoa học, các nhà chính trị được trong nước và ngoài nước công nhận.

Quyển sách Chất ngọc Võ Văn Kiệt nêu những nét chấm phá cho việc nghiên cứu về đồng chí Võ Văn Kiệt nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, người được vinh danh là vị Thủ tướng “Trọn đời vì nước, vì dân!”“Chất ngọc Võ Văn Kiệt” luôn ánh lên nhiều điểm sáng, nhưng quyển sách này chỉ nêu được phần nào sự nghiệp của ông. Truyền thống của dân tộc ta là “Uống nước nhớ nguồn!”“Ăn trái nhớ người trồng cây!”. Hưởng thụ thành quả của công cuộc đổi mới, chúng ta biết ơn đồng chí Võ Văn Kiệt - người đã góp phần đưa đất nước ta thoát khỏi khủng khoảng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. 

zalo