Chiến Lược Đối Ngoại Của Các Nước Lớn Trong Bối Cảnh Thế Giới Hiện Nay - Sự Kết Hợp Các Công Cụ Địa Kinh Tế Và Địa Chính Trị - TS. Nguyễn Thanh Sơn

114.000₫ 134.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 298 sản phẩm

Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Sơn

Hình thức: Bìa mềm

Kích thước: 15x21cm, 280 trang

Nhà xuất bản: NXB Chính trị quốc gia Sự thật

Ngày xuất bản: Tháng 2 năm 2024

Chiến Lược Đối Ngoại Của Các Nước Lớn Trong Bối Cảnh Thế Giới Hiện Nay - Sự Kết Hợp Các Công Cụ Địa Kinh Tế Và Địa Chính Trị - TS. Nguyễn Thanh Sơn

Cuốn sách sử dụng góc tiếp cận địa chiến lược, là kết hợp giữa địa kinh tế và địa chính trị, để phân tích cơ sở hình thành, xu hướng biến dịch và biểu hiện của mô hình chiến lược đối ngoại một số nước lớn trên thế giới, cuốn sách trình bày những định hướng và đề xuất một số giải pháp thích ứng của Việt Nam trong bối cảnh mới của thế giới.

Sách Chiến lược đối ngoại của các nước lớn trong bối cảnh thế giới hiện nay - sự kết hợp các công cụ địa kinh tế và địa chính trị - TS. Nguyễn Thanh Sơn

zalo