Chuyển đổi số – Kinh nghiệm quốc tế và lộ trình cho Việt Nam

151.200₫ 189.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 0 sản phẩm

Tác giả: PGS. TS. Bùi Quang Tuấn, TS. Hà Huy Ngọc (đồng chủ biên)

Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 536 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023

Chuyển đổi số – Kinh nghiệm quốc tế và lộ trình cho Việt Nam - PGS. TS. Bùi Quang Tuấn, TS. Hà Huy Ngọc

Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam và đang diễn ra rất mạnh mẽ, đặc biệt trong các ngành như: giao thông, du lịch, tài chính,... nó mang lại những dịch vụ có ích và có thể tận dụng hiệu quả nguồn lực nhàn rỗi của xã hội. Tuy nhiên, cũng tạo ra những mâu thuẫn, thay đổi cơ bản với mô hình kinh doanh truyền thống.

Thế mạnh công nghệ mới đang giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp giành lợi thế trên các lĩnh vực công nghiệp truyền thống. Xu thế này tạo ra những thay đổi quan trọng trong chuỗi giá trị các ngành công nghiệp cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh của nền kinh tế số hiện nay, đòi hỏi các tổ chức, doanh nghiệp

zalo