Cổ vật gốm sứ Việt Nam đặt làm tại Trung Hoa - Phạm Hy Tùng

235.450₫ 277.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 0 sản phẩm

Tác giả: Phạm Hy Tùng

Hình thức: Bìa mềm, 19 x 26,5 cm, 320 trang

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại, 2023

Cổ vật gốm sứ Việt Nam đặt làm tại Trung Hoa - Phạm Hy Tùng

Cuốn sách Cổ Vật Gốm Sứ Việt Nam Đặt Làm Tại Trung Hoa là một công trình khảo cứu và vựng tập của một bộ sưu tập cổ vật liên quan đến một loại hình độc đáo của gốm sứ Việt Nam, mà nhiều người quen gọi là Đồ sứ men lam Huế, Bleus de Hue...

Cổ vật là di vật của quá khứ mà theo cách nói thời thượng thì nó thuộc phạm trù di sản văn hóa vật thể; còn khảo cứu về cổ vật lại là công việc khoa học để xác định giá trị phi vật thể của di sản văn hóa.

Tác giả của cuốn sách này vừa là một nhà sưu tập, sở hữu nhiều cổ vật, lại cổ vật, lại cũng là người say mê, ngắm nghía, nghĩ ngợi về bộ sưu tập của mình rồi học hỏi thiên hạ để viết thành câu chữ đem chia sẻ với những người tri âm tri kỷ.

zalo