Combo 2 Cuốn Gia Định Sài Gòn Thành Phố Hồ Chí Minh - Dặm Dài Lịch Sử (1968-2020) - Nguyễn Đình Tư

824.000₫ 1.056.410₫
Trạng thái: Còn hàng

Tác giả: Nguyễn Đình Tư

Hình thức: Bìa cứng, 21 x 29.5 cm, 1500 trang

Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2023

 

Combo 2 Cuốn Gia Định Sài Gòn Thành Phố Hồ Chí Minh - Dặm Dài Lịch Sử (1968-2020) - Nguyễn Đình Tư

"Lâu nay đã có nhiều người viết về Thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn, Thành Phố Hồ Chí Minh. Nhưng mỗi người chỉ viết về một vấn đề, một mảng của Thành phố, chưa có tác phẩm nào viết bao quát toàn diện các khía cạnh, các lĩnh vực hoạt động của Thành phố. Ngay như bộ sách Địa chí văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ nói một cách đại cương về lĩnh vực lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, tư tưởng, tôn giáo, mà không nói đến các lĩnh vực khác. Nay với tác phẩm này, tôi muốn cung cấp cho độc giả một cái nhìn bao quát, toàn diện, cụ thể các giai đoạn lịch sử, từ năm 1698 đến năm 2020, các chế độ chính trị, các lĩnh vực hoạt động về hành chính, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, tôn giáo tín ngưỡng, thể dục thể thao, v.v... của từng thời kỳ. Tóm lại tác phẩm này ví như một tập cẩm nang mang mã mọi cơ quan, cán bộ, công chức, mọi gia đình trong Thành phố nen có để khi muốn tìm kiếm một vấn đề gì liên quan đến Thành phố, chỉ việc mở sách ra là được thỏa mãn ngay, khỏi phải đi tìm đâu xa".

(Trích Lời nói đầu)

zalo