Combo (3 cuốn)Huế Còn Lại Với Di Sản+Di Sản Đặc Thù Của Việt Nam+Tản Mạn Về Huế Từ Góc Nhìn Di Sản Văn Hóa

490.000₫ 635.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 10 sản phẩm

Tác giả: PGS. TS. Đỗ Bang; Phan Thanh Hải

Hình thức: Bìa mềm

 

Combo (3 cuốn)Huế Còn Lại Với Di Sản+Di Sản Đặc Thù Của Việt Nam+Tản Mạn Về Huế Từ Góc Nhìn Di Sản Văn Hóa

1. Huế Còn Lại Với Di Sản - Phan Thanh Hải

Cuốn sách “Huế Còn lại với Di Sản” tập hợp một số bài khảo cứu, nghiên cứu từ trung bình đến dài xung quanh các chủ đề về di sản văn hóa phong phú của cố đô Huế, trong đó trọng tâm là di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn. Và cùng với đó là một số bài viết về công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản vật thể, phi vật thể, di sản tư liệu mà tác giả Phan Thanh Hải tâm đắc.

2. Di Sản Đặc Thù Của Việt Nam - Kinh Đô Huế - PGS. TS. Đỗ Bang

Sách là những thảo luận, bài nghiên cứu khoa học với đề tài Kinh Đô Huế thế kỷ XIX nhằm tìm ra nét giá trị đặc trưng của Kinh đô Huế cùng di sản của nó: lịch sử, kiến trúc, văn hóa, văn học, nghệ thuật,…, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa Huế trong bối cảnh hội nhập thế giới hiện nay.

3.Tản Mạn Về Huế Từ Góc Nhìn Di Sản Văn Hóa - Phan Thanh Hải

zalo