Combo 3 Cuốn Lịch Sử Các Học Thuyết Chính Trị - Chính Phủ Trong Nhà Nước Pháp Quyền - Chính Trị Học

459.000₫ 540.000₫
Trạng thái: Còn hàng

Tác giả: Nguyễn Đăng Dung

Hình thức: bìa mềm, 1200 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2023

Combo 3 Cuốn Lịch Sử Các Học Thuyết Chính Trị - Chính Phủ Trong Nhà Nước Pháp Quyền - Chính Trị Học

1. Lịch Sử Các Học Thuyết Chính Trị - Nguyễn Đăng Dung

Nói tóm lại, đối tượng nghiên cứu của môn Lịch sử các học thuyết chính trị là những tư tưởng chính trị, những quan niệm về nhà nước và pháp luật xuất hiện và phát triển trong dòng lịch sử của loài người tư khi có tổ chức nhà nước. Những học thuyết này được xác định bởi các mối quan hệ kinh tế và chúng đã phản ánh lợi ích của giai cấp xã hội trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng về quyền lợi xã hội và tài sản nói chung.

2. Chính Phủ Trong Nhà Nước Pháp Quyền - Nguyễn Đăng Dung

Kể từ khi Đảng và Nhà nước Việt Nam có chính sách mở cửa, đã mở ra một phong trào nghiên cứu mới về vấn đề lý luận và học thuật với mục đích bổ sung, thay đổi và hoàn thiện những vấn đề còn hạn chế và bất cập. Trong lĩnh vực khoa học xã hội, các khoa học về nhà nước và pháp luật cũng có nhiều khởi sắc, đặc biệt là kể từ khi có các quy định mới trong Hiến pháp về việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Trên tinh thần ấy, một hướng nghiên cứu mới được mở ra ở Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu tất cả những biểu hiện thay đổi của các thiết chế nhà nước theo yêu cầu của nhà nước pháp quyền. Được sự ủng hộ của Đại học Quốc gia Hà Nội và Khoa Luật, một loạt các đề tài về lĩnh vực này đã và đang được triển khai.

Tiếp theo đề tài Quốc hội trong nhà nước pháp quyền đã được triển khai là đề tài Chính phủ trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền.

Trong quá trình biên soạn, mặc dù các tác giả rất cố gắng, cẩn trọng, cầu thị song cuốn sách không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc để công trình ngày càng được hoàn thiện hơn.

Thay mặt các tác giả Nguyễn Đăng Dung

3. Chính Trị Học - Nguyễn Đăng Dung

Giới thiệu khái quát khoa học các học thuyết chính trị, tư tưởng chính trị Ấn Độ cổ đại, La Mã cổ đai, các học thuyết chính trị Trung Quốc cổ đại, Hy Lạp cổ đại, Tây Âu trung cổ, các học thuyết chính trị của Anh, Pháp, Đức, Mỹ thời cận đại, tư tưởng chính trị Mác-Le6nin, tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh

zalo