Cơn Say Từ Tốn Thần Khí - Raniero Cantalamessa

88.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 79 sản phẩm

Dịch giả: Lm Micae Trần Đình Quảng

Hình thức: bìa mêm, 13 x 20.5 cm, 304 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Tôn Giáo, 2023

Cơn Say Từ Tốn Thần Khí - Raniero Cantalamessa

Cuốn sách này tập hợp một loạt các bài giảng và suy niệm nhân dịp các đại hội quốc gia và quốc tế về Canh tân Đặc sủng ở Ý hoặc tại Phủ Giáo Hoàng (*).

Tác giả thấm nhuần tác phẩm của các Giáo Phụ, đã tìm thấy trong kinh nghiệm của chính mình về Phép Rửa trong Thần Khí những hoa trái thiêng liêng mà các bản văn của các thế kỷ đầu tiên trong Giáo Hội nói đến, như chúng đã tỏ hiện trên các Tông Đồ vào ngày Ngũ Tuần hoặc trên mỗi Kitô hữu ngày họ được rửa tội. Tựa đề tác phẩm, La sobre ivresse de l’Esprit, ám chỉ trực tiếp đến việc đó.

Bởi vậy, chủ đề tổng quát của cuốn sách là Sống trong Thần Khí và – ngay cả khi nhắc tới kinh nghiệm của sự “Canh tân trong Thần Khí”, một phong trào đã tái khám phá cách xác thực Phép Rửa trong Thần Khí (hoặc Sự Tuôn Đổ Thần Khí) trong các Giáo Hội hiện nay – không đề cập một phong trào cụ thể nào, nhưng tiếp vào con đường dẫn đến sự thánh thiện của mọi tín hữu được Thần Khí chạm tới. “Thiên Chúa đã cứu chúng ta không phải nhờ những công việc mà bản thân chúng ta lẽ ra phải làm trong sự công chính, nhưng nhờ lòng thương xót của Ngài, nhờ được tắm rửa để tái sinh và canh tân bởi Chúa Thánh Thần. Thần Khí này, Ngài đã tuôn đổ trên chúng ta cách dồi dào nhờ Đức Giêsu Kitô của chúng ta, Đấng Cứu Độ chúng ta…” (Tt 3,5-6). Bất cứ cuộc canh tân nào của Giáo Hội cũng đều phải tôn trọng sự kiện nguyên thủy này để có thể là một sự đổi mới – công việc của Thần Khí chứ không tiên vàn của con người – trong đó Thần Khí là người gây dựng chính và nhân vật chủ chốt.

Những suy tư ở đây, không phải là một khảo luận thần học, nhưng đề cập hơn những ý nghĩa hàm chứa thiết thực của việc đón nhận Thần Khí Đức Giêsu trong cuộc sống của con người và được gửi đến tất cả những ai cảm thấy cần phải mở rộng hơn nữa đời sống nội tâm của họ cho hơi thở mạnh mẽ ngày nay đang thổi qua các Giáo Hội, và mong muốn được nếm thử các hoa quả của chúng.

zalo