Công Cuộc Mở Đất Tây Nam Bộ Thời Chúa Nguyễn - TS. Đỗ Quỳnh Nga

195.000₫ 243.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 300 sản phẩm

Tác giả: TS. Đỗ Quỳnh Nga

Hình thức: Bìa mềm, 396 trang

Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Năm phát hành: Năm 2024

Công Cuộc Mở Đất Tây Nam Bộ Thời Chúa Nguyễn - TS. Đỗ Quỳnh Nga

Cuốn sách đưa đến cho người đọc một cái nhìn toàn diện về công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn thế kỷ XVII -XVIII, góp phần lý giải sâu hơn quá trình mở mang bờ cõi, sáp nhập lãnh thổ của chính quyền chúa Nguyễn trên vùng Tây Nam Bộ; làm rõ vai trò, vị trí của chính quyền và nhân dân trong công cuộc tạo dựng lãnh thổ.

Đặc biệt, cuốn sách góp thêm những tư liệu quý, có giá trị tham khảo cho việc nghiên cứu về lịch sử Nam Bộ nói chung và việc khẳng định chủ quyền và quyền chủ quyền Việt Nam trên vùng đất Tây Nam Bộ nói riêng.

Sách Công Cuộc Mở Đất Tây Nam Bộ Thời Chúa Nguyễn - TS. Đỗ Quỳnh Nga

zalo