Công Tác Binh Vận Của Đảng Trong Kháng Chiến Chống Mỹ, Cứu Nước - Nguyễn Khắc Trai

94.400₫ 118.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 300 sản phẩm

Tác giả: Nguyễn Khắc Trai

Ngày xuất bản: 04 -2024

Kích thước: 13 x 21 cm

Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Quân Đội Nhân Dân

Hình thức bìa: Bìa mềm

Số trang: 236

Công Tác Binh Vận Của Đảng Trong Kháng Chiến Chống Mỹ, Cứu Nước - Nguyễn Khắc Trai

Cuốn sách "Công tác binh vận của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước" đã hệ thống và luận giải làm sáng tỏ sự cần thiết trong lãnh đạo công tác binh vận của Đảng trong những năm 1969 - 1975; từ đó phân tích làm rõ chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Trung ương Cục miền Nam về công tác binh vận; rút ra những bài học kinh nghiệm và vận dụng trong xây dựng quân đội hiện nay.

Sách Công Tác Binh Vận Của Đảng Trong Kháng Chiến Chống Mỹ, Cứu Nước - Nguyễn Khắc Trai

zalo