Dẫn Nhập Đức Tin Kitô Giáo - Joseph Ratzinger

149.000₫
Trạng thái: Còn hàng

Tác giả: Joseph Ratzinger

Dịch giả: Lm. Athanasiô Nguyễn Quốc Lâm, Phạm Hồng Lam

Hình thức: Bìa mềm, 14.5 x 20.5 cm, 522 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Tôn Giáo, 2023

Dẫn Nhập Đức Tin Kitô Giáo - Joseph Ratzinger

Nội dung quyển sách là một nỗ lực quản diễn Đức tin tông truyền trong Kinh Tin Kính Các Tông đồ cho phù hợp với thế giới hôm nay.

Tác giả đã làm công việc này chính là nhà thần học J.Ratzinger, bấy giờ ngài còn rất trẻ, khoảng hơn 40 tuổi, nhưng đã là một giáo sư nổi tiếng và rất vững vàng về nhiều mặt, đặc biệt là bình diện tư duy triết học. Con người này đã không ngừng để cho Đức tin Công giáo đối thoại với các trào lưu tư tưởng đương đại.

Trong cuộc đời đối thoại rất hữu ích đó, tác giả cho thấy hướng đi của tư tưởng Kitô giáo là một hướng đi rất rõ ràng và chắc chắn: lựa chọn phạm trù logos (lời, lẽ, lý), lý tính của tư duy triết học thay vì chọn phạm trù mythos (huyền thoại) của các tôn giáo thời bấy giờ . Sự lựa chọn phạm trù “logos” là ý tưởng cốt lõi trải dài từ đầu đến cuối những phân tích tư duy của thần học gia và triết gia J.Ratzinger.

GM. Phaolo Bùi Văn Đọc
Trích Lời giới thiệu ấn bản Tiếng Việt 2009

zalo