Giải Mật Chính Trường Miền Nam Sau Đảo Chính Ngô Đình Diệm - Nông Huyền Sơn

89.600₫ 112.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 300 sản phẩm

Tác giả: Nông Huyền Sơn

Ngày xuất bản: 04 - 2024

Kích thước: 13 x 21 cm

Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Quân Đội Nhân Dân

Hình thức bìa: Bìa mềm

Số trang: 224

Giải Mật Chính Trường Miền Nam Sau Đảo Chính Ngô Đình Diệm - Nông Huyền Sơn

Khái quát về chính trường miền Nam sau khi chính phủ Sài Gòn của Ngô Đình Diệm bị lật đổ, giai đoạn miền Nam nước ta rơi vào thời kỳ hỗn loạn, hỗn quân, hỗn quan, các chính phủ quân sự, đân sự thay đổi liên hồi.  Bên cạnh đó, từng gương mặt tướng lĩnh như Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh, Trần Thiện Khiêm, Đỗ Mậu, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ... lẫn nhân vật cộm cán như Trần Văn Hương, Phan Huy Quát... đã được tác giả lột tả một cách chân thực trong tác phẩm này

Sách Giải Mật Chính Trường Miền Nam Sau Đảo Chính Ngô Đình Diệm - Nông Huyền Sơn

zalo