Giáo trình an ninh truyền thông - Nguyễn Thị Trường Giang

94.000₫ 110.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 100 sản phẩm

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang (Chủ biên)

Hình thức: Bìa mềm

Số trang: 236

Năm xuất bản: T6/2023

Nhà xuất bản: NXB Sự Thật

Giáo trình an ninh truyền thông - Nguyễn Thị Trường Giang

Cuốn sách gồm 4 chương, tập trung làm rõ các vấn đề về an ninh truyền thông, bao gồm: những vấn đề cơ bản về an ninh truyền thông; nhận diện các nguy cơ đe dọa an ninh truyền thông; cơ sở chính trị và cơ sở pháp lý của đảm bảo an ninh truyền thông; bảo dảm an ninh truyền thông. Bên cạnh việc đưa ra vấn đề an ninh truyền thông ở Việt Nam, tác giả dẫn chứng thêm các nguồn thông tin nước ngoài, như khái niệm, các nguy cơ đe dọa từ các hoạt động tội phạm quốc tếm kinh nghiệm của các quốc gia trên thê giới về đảm bảo an ninh truyền thông…

Sách Giáo trình an ninh truyền thông - Nguyễn Thị Trường Giang

 

zalo