Giáo trình Dẫn luận ngôn ngữ học - Bùi Minh Toán

55.250₫ 65.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 100 sản phẩm

Tác giả: Bùi Minh Toán

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Kích thước: 17 x 24

Số trang: 189

Năm xuất bản: 2023

Giáo trình Dẫn luận ngôn ngữ học - Bùi Minh Toán

Nội dung sách gồm 7 chương:

Chương 1. Bản chất xã hội và chức năng của ngôn ngữ

Chương 2. Nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ

Chương 3. Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu

Chương 4. Quan hệ cội nguồn của ngôn ngữ

Chương 5. Quan hệ loại hình của ngôn ngữ

Chương 6. Chữ viết

Chương 7. Ngôn ngữ học

 

 

zalo