Giáo trình Luật hành chính Việt Nam (Tái bản lần 1)

114.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 94 sản phẩm

Tác giả: Đại học Luật TP. HCM

Số trang: 662, Năm xuất bản: 2023

Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức

zalo