Giáo Trình Luật Hôn Nhân Và Gia Đình - PGS.TS. Phan Trung Hiền (Chủ biên)

140.000₫ 175.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 300 sản phẩm

Tác giả: PGS.TS. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi...

Hình thức bìa: Bìa mềm

Ngày phát hành: năm 2023

Giáo Trình Luật Hôn Nhân Và Gia Đình - PGS.TS. Phan Trung Hiền (Chủ biên)

Môn học Luật Hôn nhân và gia đình là một môn khoa học có tính ứng dụng cao, gắn với cuộc sống của mỗi cá nhân trong đời sống xã hội; bao gồm hệ thống những khái niệm, quan điểm, nhận thức, đánh giá mang tính chất lý luận về hôn nhân, gia đình và thực tiễn áp dụng, thi hành pháp luật hôn nhân và gia đình. Đây là môn học chuyên ngành bắt buộc đối với sinh viên ngành Luật.

Cuốn sách Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình do tập thể tác giả Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ biên soạn, PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền làm chủ biên, gồm 8 chương, giới thiệu tổng quan về pháp luật hôn nhân và gia đình; tập trung phân tích các quy định pháp luật hiện hành về kết hôn, chung sống như vợ chồng, nghĩa vụ và quyền của vợ chồng, quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, cấp dưỡng, ly hôn, quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài…

Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình là tài liệu đáp ứng nhu cầu học tập học tập, nghiên cứu, tìm hiểu các quy định về hôn nhân và gia đình Việt Nam, hỗ trợ tốt sinh viên chuyên ngành Luật.

Sách Giáo Trình Luật Hôn Nhân Và Gia Đình của tác giả PGS.TS. Phan Trung Hiền (Chủ biên)

zalo