Hiện Đại Việt Sử Diễn Ca - Huỳnh Thiên Kim Bội

152.000₫ 190.000₫
Trạng thái: Còn hàng

Tác giả: Huỳnh Thiên Kim Bội

Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 415 trang

Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2022

Hiện Đại Việt Sử Diễn Ca - Huỳnh Thiên Kim Bội

Biên khảo một tác phẩm sử ký đã là một việc khó, viết một quyển sách ghi chép sử bằng thơ lại là một việc càng khó khăn hơn. Tuy nhiên đối với những tác giả có vốn kiến thức và niềm đam mê lịch sử cộng với ngôn từ văn thơ phong phú thì việc đưa những thông tin, kiến thức lịch sử vào trang viết, câu thơ sẽ hạn chế phần nào những khó khăn đó. Từ trước đến nay, chúng ta đã có được một số loại sử ký bằng thơ như: Việt giám vịnh sử thi tập của Đặng Minh Khiêm (1520), Thiên Nam ngữ lục (diễn ca lịch sử), Đại Nam quốc sử diễn ca (2 quyển) của Lê Ngô Cát và Phạm Đình Toái, đặc biệt những năm gần đây việc viết sử bằng thơ được những người yêu thích lịch sử thể nghiệm như: truyện thơ lịch sử Con Hồng cháu Lạc (4 tập) của Nguyễn Khánh Toàn, Lịch sử các triều đại Việt Nam diễn ca của Phạm Duy Khóa, Việt Nam quốc sử diễn ca của Đỗ Cao Sang… Và cũng trên tinh thần “làm mới những gì đã cũ” đó, để viết tiếp lịch sử của cuốn Đại Nam quốc sử diễn ca kể từ thời Tây Sơn cho đến cuối Chiến tranh thế giới thứ nhất, nhà thơ, nhà giáo Huỳnh Thiên Kim đã cho ra đời cuốn Hiện đại Việt sử diễn ca với 4.444 câu thơ lục bát nhằm giới thiệu khái quát lịch sử dân tộc Việt Nam trong hơn 3 thế kỷ đầy biến động.

zalo