Kinh Doanh Sành Luật - Luật Sư Trương Thanh Đức

163.800₫ 195.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 100 sản phẩm

Tác giả: Luật Sư Trương Thanh Đức

Hình thức: bìa mềm, 16x24cm, 522 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023

Tái bản: Tải bản năm 2023

Kinh Doanh Sành Luật (Ứng dụng Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi, bổ sung năm 2022 và quy định liên quan)

Nội dung cuốn sách tổng hợp, bình luạn những điều khoản quan trọng của Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi, bổ sung năm 2022 cũng như các quy định liên quan giúp bạn đọc hệ thống hóa, nắm bắt được một cách toàn diện và khoa học các quy định pháp luật liên quan đến những vấn đề vướng mắc thường gặp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh. Đặc biệt, bạn đọc sẽ tìm thấy trong cuốn sách những điểm cần lưu ý và những giải pháp mang tính gợi mở cho vấn đề cụ thể từng xảy ra trong thực tiễn. Bên cạnh đó, bằng việc so sánh giữa các quy định pháp luật qua các lần sửa đổi, bổ sung, bạn đọc sẽ có được cái nhìn hệ thống về tiến trình thay đổi, phát triển của Luật Doanh nghiệp nói riêng, pháp luật Việt Nam nói chung.

Sách Kinh Doanh Sành Luật (Ứng dụng Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi, bổ sung năm 2022 và quy định liên quan)

zalo